Buổi gặp gỡ giữa Team điều phối và Mr. Đỗ Trung Dũng – Quản lý Kinh doanh đại lý dự án Masteri West Heights

Chiều ngày 09/7, Ban điều phối đã đến gặp gỡ và tham quan dự án Masterise Home. Buổi gặp gỡ và trao đổi có sự tham gia của:

 

Mr. Đỗ Trung Dũng – Quản lý Kinh doanh đại lý dự án Masteri West Heights.

Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc – CEO Bất động sản Sen Vàng, Mentor GBS Viatnam.

Ms. Bùi Thị Hà My – CEO&Founder GBS Vietnam.

Ms. Mẫn Ngọc Trung Hoa – Vice CEO GBS Vietnam.

Mr. Lê Thanh Hải – Giám đốc R&D Bất động sản Sen Vàng.

 
 
BUỔI TRAO ĐỔI VÀ GẶP GỠ CỦA TEAM ĐIỀU PHỐI VÀ MR. ĐỖ TRUNG DŨNG – QUẢN LÝ KINH DOANH ĐẠI LÝ DỰ ÁN MASTERI WEST HEGHTS (1)
 
Trong buổi gặp gỡ, Ms. Bích Ngọc đã khái quát những định hướng và chiến lược của dự án cẩm nang phát triển dự án bất động sản bền vững trong kỷ nguyên số. Đồng thời, Mr. Đỗ Trung Dũng và Ms. Bích Ngọc đã bàn bạc và thảo luận những cơ hội hợp tác giữa hai bên. Ban điều phối hy vọng Mr. Trung Dũng sẽ đồng hành cùng dự án và RealCom Vietnam – Cộng đồng phát triển dự án Bất động sản. Các bên cũng mong muốn có nhiều cuộc giao lưu, kết nối và hợp tác hơn nữa trong tương lai để cùng nhau phát triển trong thời gian sắp tới.
 
 
BUỔI TRAO ĐỔI VÀ GẶP GỠ CỦA TEAM ĐIỀU PHỐI VÀ MR. ĐỖ TRUNG DŨNG – QUẢN LÝ KINH DOANH ĐẠI LÝ DỰ ÁN MASTERI WEST HEGHTS