Tổng hợp quy hoạch vùng của Việt Nam

Theo Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Quốc hội ban hành, định hướng phân vùng kinh tế – xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia thành 06 vùng như sau:

Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 06 vùng kinh tế – xã hội; xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng để thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

 • Vùng trung du và miền núi phía Bắc, gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Hoà Bình.
 • Vùng đồng bằng sông Hồng, gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh.
 • Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, gồm 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.
 • Vùng Tây Nguyên, gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
 • Vùng Đông Nam Bộ, gồm 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.
 • Vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Định nghĩa về quy hoạch vùng:

Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

(Theo khoản 8 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017)

Tổng hợp Quy hoạch vùng được Thủ tướng phê duyệt 2023

 • Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long  

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Long An

Niên giám thống kê Tiền Giang

Niên giám thống kê Bến Tre

Niên giám thống kê Vĩnh Long

Niên giám thống kê Trà Vinh

Niên giám thống kê Hậu Giang

Niên giám thống kê Sóc Trăng

Niên giám thống kê Đồng Tháp 

Niên giám thống kê An Giang

Niên giám thống kê Kiên Giang

Niên giám thống kê Bạc Liêu 

Niên giám thống kê Cà Mau

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long

 • Quy hoạch Vùng Trung du và Miền núi phía bắc

Quyết định số 495/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía bắc

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ quy hoạch Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Cao Bằng 

Niên giám thống kê Lạng Sơn 

Niên giám thống kê Tuyên Quang 

Niên giám thống kê Yên Bái 

Niên giám thống kê Thái Nguyên 

Niên giám thống kê Phú Thọ 

Niên giám thống kê Bắc Giang 

Niên giám thống kê Lai Châu 

Niên giám thống kê Điện Biên 

Niên giám thống kê Sơn La 

Niên giám thống kê Hòa Bình 

Niên giám thống kê Quảng Ninh

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Trung du và Miền núi phía bắc

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng TDMNPB

 • Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng

Quyết định số 492/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo báo cáo Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng 

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Hồng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Nội 

Niên giám thống kê Vĩnh Phúc 

Niên giám thống kê Bắc Ninh 

Niên giám thống kê Quảng Ninh 

Niên giám thống kê Hải Dương 

Niên giám thống kê Hải Phòng 

Niên giám thống kê Hưng Yên 

Niên giám thống kê Thái Bình 

Niên giám thống kê Hà Nam 

Niên giám thống kê Nam Định 

Niên giám thống kê Ninh Bình

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đồng bằng sông Hồng 

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng ĐBSH

 • Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Quyết định số 462/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo báo cáo Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ Quy hoạch Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thanh Hóa 

Niên giám thống kê Nghệ An 

Niên giám thống kê Hà Tĩnh 

Niên giám thống kê Quảng Bình 

Niên giám thống kê Quảng Trị 

Niên giám thống kê Thừa Thiên – Huế Niên giám thống kê Đà Nẵng 

Niên giám thống kê Quảng Nam 

Niên giám thống kê Quảng Ngãi 

Niên giám thống kê Bình Định 

Niên giám thống kê Phú Yên 

Niên giám thống kê Khánh Hòa

Niên giám thống kê Ninh Thuận 

Niên giám thống kê Bình Thuận

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

 • Quy hoạch Vùng Tây Nguyên

Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Tây Nguyên

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ Quy hoạch vùng Tây Nguyên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Kon Tum 

Niên giám thống kê Gia Lai 

Niên giám thống kê Đắk Lắk 

Niên giám thống kê Đắk Nông 

Niên giám thống kê Lâm Đồng

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Tây Nguyên

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng TN

 • Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ

Quyết định số 463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ 

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bình Phước 

Niên giám thống kê Tây Ninh 

Niên giám thống kê Bình Dương 

Niên giám thống kê Đồng Nai 

Niên giám thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu Niên giám thống kê TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Đông Nam Bộ

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng ĐNB

Xem thêm: Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023

<Tiếp tục cập nhật>

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp quy hoạch vùng của Việt Nam” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có thêm thông tin về Quy hoạch các Tỉnh trong những năm tới. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về tư vấn phát triển dự án, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web senvangdata.com.

 

Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành, vùng

Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Bình Dương

Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản