Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc của Việt Nam

Tổ chức không gian phát triển đất nước thành 06 vùng kinh tế – xã hội; xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng để thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong đó, Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của Quốc gia có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc Bộ. Vị trí địa lý của vùng khá đặc biệt, phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Thượng Lào, phía Đông giáp đồng bằng sông Hồng, phía Nam giáp Bắc Trung Bộ.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Định nghĩa về quy hoạch vùng

Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

Ngày 20/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 495/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định số 495/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Vùng

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Bản đồ Quy hoạch Vùng

Bản đồ quy hoạch Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Kinh tế – Xã hội – Cơ sở hạ tầng 

Kinh tế xã hội – Cơ sở hạ tầng Trung du và Miền núi phía Bắc

Danh sách dự án 

Danh sách dự án vùng TDMNPB

Định nghĩa về quy hoạch tỉnh 

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Tổng hợp Quy hoạch tỉnh thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc 

Tuyên Quang 

Tuyên Quang cách thủ đô Hà Nội 140km về phía Bắc, phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng.

Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thành phố (thành phố Tuyên Quang) và 6 huyện (Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình).

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 325/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh Tuyên Quang

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Tuyên Quang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Tuyên Quang

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Lào Cai 

Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm chính giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam, cách Hà Nội 296 km theo đường sắt và 345 km theo đường bộ.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 316/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Lào Cai

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Lào Cai

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Lào Cai

Danh sách dự án

Đang cập nhật

 

Yên Bái 

Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc Bộ Việt Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông Nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Là địa phương có lợi thế trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, Yên Bái đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Yên Bái đang nỗ lực phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 1086/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Yên Bái

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Yên Bái

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Yên Bái

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên, là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi Đông Bắc nói chung, là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 222/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyến minh Quy hoạch Thái Nguyên

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thái Nguyên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thái Nguyên

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Thái Nguyên

Danh sách dự án

Danh sách dự án Thái Nguyên

Bắc Giang 

Tỉnh Bắc Giang thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài (thuộc Hành lang xuyên Á Nam Ninh – Singapore), tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên; liền kề “Tam giác kinh tế phát triển” Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bắc Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Giang 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường tỉnh Bắc Giang

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Hà Giang 

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hà Giang có diện tích tự nhiên là 7.884,37 km2, trong đó theo đường chim bay, chỗ rộng nhất từ tây sang đông dài 115 km và từ bắc xuống nam dài 137 km.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Hà Giang

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Hà Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Giang 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Hà Giang

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Cao Bằng 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở vùng Đông Bắc nước ta, phía Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giới dài trên 333km; phía Tây giáp 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam giáp 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 1486/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dự thảo phê duyệt

Dự thảo phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ quy hoạch

Dự thảo bản đồ quy hoạch Cao Bằng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Cao Bằng 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Cao Bằng

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Bắc Kạn 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ; phía Bắc giáp các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An, tỉnh Cao Bằng; phía Đông giáp các huyện Tràng Định, Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND Thông qua Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Bắc Kạn 

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Bắc Kạn 

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Kạn

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Bắc Kạn

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Lạng Sơn 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, nằm ở vị trí đường quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, 279 đi qua, là điểm nút của sự giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Tây như Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, phía Đông như tỉnh Quảng Ninh, phía Nam như Bắc Giang, Bắc Ninh, thủ đô Hà Nội và phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc, với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và 7 cặp chợ biên giới. Mặt khác, có đường sắt liên vận quốc tế, là điều kiện rất thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học – công nghệ với các tỉnh phía Nam trong cả nước, với Trung Quốc và qua đó sang các nước vùng Trung Á, châu Âu và các nước khác…

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dự thảo phê duyệt

Dự thảo phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Lạng Sơn

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Lạng Sơn 

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lạng Sơn 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Lạng Sơn

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Phú Thọ 

Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Đông Nam giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình.

Thành phố Việt Trì là trung tâm hành chính của tỉnh, cách thủ đô Hà Nội 80km và sân bay quốc tế Nội Bài 50km về phía Tây Bắc.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quy định 490/QĐ-Ttg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Bản đồ quy hoạch

Đang cập nhật

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Phú Thọ 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Phú Thọ

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Điện Biên 

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Nằm cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào. Là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung hơn 455 km, trong đó: Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 414,712 km; với Trung Quốc là 40,86 km; có đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có đường hàng không từ Điện Biên Phủ đi Hà Nội và thành phố Hải Phòng.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch

Quyết định số 301/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Điện Biên

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch tỉnh Điện Biên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Điện Biên 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện Biên

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Lai Châu 

Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, phía bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía tây và phía tây nam giáp tỉnh Điện Biên, phía đông giáp tỉnh Lào Cai, phía đông nam giáp tỉnh Yên Bái, và phía nam giáp tỉnh Sơn La. Đây là tỉnh có diện tích lớn thứ 10/63 Tỉnh thành Việt Nam.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 349/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Lai Châu

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Lai Châu

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lai Châu 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Lai Châu

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Sơn La 

Thành phố Sơn La cách Hà Nội khoảng 320 km về phía tây bắc, có vị trí địa lý: phía Tây và phía Bắc giáp huyện Thuận Châu, phía Đông giáp huyện Mường La, phía Nam giáp huyện Mai Sơn. Thành phố Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Lề, Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Quyết Thắng, Tô Hiệu và 5 xã: Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Ngần, Chiềng Xôm, Hua La.

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dự thảo phê duyệt

Dự thảo phê duyệt Quy hoạch Sơn La

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Sơn La

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch Sơn La

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Sơn La 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Sơn La

Danh sách dự án

Đang cập nhật

Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ; là tỉnh đất rộng, người thưa với diện tích tự nhiên gần 4,6 nghìn km2 (đứng thứ 33/63 địa phương trên cả nước), dân số trên 900 nghìn người (thứ 50/63) với 07 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 3/4 dân số (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường, chiếm trên 63%).

Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Quyết định phê duyệt Thủ tướng

Quyết định số 1648/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Dự thảo phê duyệt

Dự thảo phê duyệt Quy hoạch Hòa Bình

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Hòa Bình

Bản đồ quy hoạch

Bản đồ Quy hoạch Hòa Bình

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hòa Bình 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo nghiên cứu thị trường Hòa Bình

Danh sách dự án

Danh sách dự án Hòa Bình

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp thông tin quy hoạch tỉnh trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc của Việt Nam” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có thêm thông tin về Quy hoạch các Tỉnh trong những năm tới. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về tư vấn phát triển dự án, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web senvangdata.com.

 

Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành, vùng

Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Bình Dương

Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản