Talkshow Chuyện nghề Bất động sản số 6 với chủ đề “Marketing bất động sản trong thời kỳ chuyển đổi số”

 

Cách mạng công nghệ 4.0 bùng nổ, kéo theo thay đổi về xu hướng Marketing bất động sản. Thêm vào đó, chuyển đổi số tiếp tục phát triển nhanh chóng tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho marketing bất động sản trong bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh thay đổi thị trường như hiện nay, làm cách nào để các sàn giao dịch, môi giới và cấp quản lý tại các sàn có thể thích nghi với các phương thức Marketing mới và đưa ra những chiến lược phù hợp với thị trường cũng như khách hàng mục tiêu? Những xu hướng, nhân sự, đo lường hiệu quả của MKT mới trong kỷ nguyên số là gì? Tất cả sẽ được giải đáp qua những ý kiến, chia sẻ và phân tích của Host.Bích Ngọc và Chuyên gia Hà Tuấn Khang – Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

 

Khách mời: Ông Hà Tuấn Khang – Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.