Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp và những điều nhà đầu tư cần biết

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp là hai loại hình khu vực kinh tế đặc biệt được hình thành nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp của Việt Nam. Trong những năm qua, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm cho lao động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với những nhà đầu tư đang có ý định đầu tư vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp, bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về hai loại hình khu vực này, cũng như những điều cần lưu ý khi đầu tư.

Khái niệm về khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) là hai loại hình khu vực tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan thuộc các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Khu công nghiệp

Định nghĩa: Khu công nghiệp là khu vực được quy hoạch để tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Mục tiêu: Thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụm công nghiệp

Định nghĩa: Cụm công nghiệp là nơi tập trung các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan thuộc các ngành nghề phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Mục tiêu: Thu hút đầu tư, tạo việc làm, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

So sánh cụm công nghiệp với khu công nghiệp.

Dưới đây là bảng so sánh giữa Cụm công nghiệp với Khu công nghiệp nhà đầu tư cần lưu ý:

Lợi Ích Của Việc Đầu Tư Vào Khu Công Nghiệp Và Cụm Công Nghiệp

  1. Lợi ích kinh tế

Tăng trưởng kinh tế:

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã thu hút 37,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 75,4% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Trong đó, khu công nghiệp thu hút 32,2 tỷ USD, cụm công nghiệp thu hút 4,9 tỷ USD.

Thu hút FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Với số vốn FDI này, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, năm 2022, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã đóng góp 27% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.

– Tăng thu ngân sách:

Năm 2022, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã đóng góp 148.000 tỷ đồng tiền thuế, phí cho ngân sách nhà nước, tăng 18,2% so với năm 2021.

Số liệu tăng trưởng của kinh tế do Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đóng góp tích cực. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

– Hình thành các ngành công nghiệp mới:

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

– Hoạt động xuất nhập khẩu:

Năm 2022, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã xuất khẩu 260 tỷ USD, chiếm 68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Chỉ số sản xuất sản phẩm công nghiệp của một số ngành trọng điểm 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (%). Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

2. Lợi ích xã hội và môi trường

– Tạo việc làm:

Năm 2022, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 6,5 triệu lao động, chiếm 40% tổng số lao động trong các khu vực kinh tế.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

– Thúc đẩy phát triển đô thị:

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, tạo ra các cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ cho người dân.

– Tăng cường giao lưu, hợp tác:

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

– Bảo vệ môi trường:

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, góp phần bảo vệ môi trường.

Bảo vệ và xây dựng môi trường trong khu, cụm công nghiệp. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Tóm lại, khu công nghiệp và cụm công nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế, xã hội và môi trường.

Những điều nhà đầu tư cần biết khi lựa chọn KCN hoặc CCN

Khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) là hai loại hình khu vực kinh tế đặc biệt được hình thành nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp của Việt Nam. Khi lựa chọn KCN hoặc CCN để đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

1. Xác định ngành nghề kinh doanh

Nhà đầu tư cần xác định ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để lựa chọn KCN hoặc CCN phù hợp. Các KCN thường thu hút các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề có quy mô lớn, công nghệ cao, trong khi các CCN thường thu hút các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề có quy mô nhỏ, công nghệ vừa và thấp.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất ô tô, thì cần lựa chọn KCN có quy mô lớn, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất bánh kẹo, thì có thể lựa chọn CCN có quy mô nhỏ, chi phí đầu tư thấp hơn.

Nhà máy ô tô Vinfast tại Hải Phòng. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

  1. So sánh chi phí đầu tư

Chi phí đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần cân nhắc khi lựa chọn KCN hoặc CCN. Chi phí đầu tư tại KCN thường cao hơn chi phí đầu tư tại CCN, do KCN có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Nhà đầu tư cần so sánh chi phí đầu tư tại các KCN hoặc CCN khác nhau để lựa chọn được địa điểm đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Mẫu bản so sánh chi phí quản lý dự án và tư vấn đấu thầu xây dựng. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

3. Tìm hiểu các chính sách ưu đãi

Các KCN và CCN thường được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước và địa phương. Nhà đầu tư cần tìm hiểu các chính sách ưu đãi này để tận dụng tối đa lợi ích khi đầu tư tại KCN hoặc CCN.

Các ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Các chính sách ưu đãi thường bao gồm:

+ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Giảm thuế nhập khẩu

+ Hỗ trợ đào tạo lao động

+ Hỗ trợ xúc tiến thương mại

+ …

  1. Thuê luật sư tư vấn pháp lý

Trước khi đầu tư vào KCN hoặc CCN, nhà đầu tư cần thuê luật sư tư vấn pháp lý để hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư tại KCN hoặc CCN.

Luật sư sẽ giúp nhà đầu tư:

+ Xác định tính pháp lý của KCN hoặc CCN

+ Tư vấn về thủ tục đầu tư tại KCN hoặc CCN

+ Tư vấn về các rủi ro pháp lý khi đầu tư tại KCN hoặc CCN

  1. Đào tạo lao động

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhà đầu tư cần đào tạo lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Nhà đầu tư có thể tự đào tạo lao động hoặc hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo lao động cho doanh nghiệp.

  1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi

Trước khi đầu tư vào KCN hoặc CCN, nhà đầu tư cần xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi. Kế hoạch kinh doanh cần bao gồm các nội dung sau:

+ Mục tiêu đầu tư

+ Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

+ Thị trường mục tiêu

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

+ Kế hoạch tài chính

Kế hoạch kinh doanh khả thi sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư và đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

  1. Tuân thủ các quy định về môi trường

Các KCN và CCN đều có các quy định về bảo vệ môi trường. Nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định này để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không gây ô nhiễm môi trường.

  1. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp

Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của KCN hoặc CCN.

Văn hóa doanh nghiệp cần đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết, hợp tác để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

Nhà đầu tư có thể tham khảo các bước để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nguồn: Sen Vàng tổng hợp

Trên đây là những điều nhà đầu tư cần biết khi lựa chọn KCN hoặc CCN để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố này để lựa chọn được địa điểm đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng.

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp và những điều nhà đầu tư cần biết” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có cái nhìn tổng quan về “Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp và những điều nhà đầu tư cần biết“. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về vùng, tỉnh thành trên cả nước, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web: https://senvangdata.com.vn/. 

Xem thêm nội dung các bài viết liên quan phát triển dự án chính: 

Hành vi người tiêu dùng thay đổi sau đại dịch Covid – Tiền đề cho sự phát triển Marketing xanh

Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành trên cả nước

Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Ninh Bình

Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản

Các tài liệu Miễn phí và Có phí do Sen Vàng Group xuất bản hàng tháng

Nguồn tổng hợp: Sen Vàng Group – BTV Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin liên hệ:

Website: https://senvangdata.com/

Hotline: 0948.48.4859