Vai trò của quy hoạch sử dụng đất như thế nào?

 

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc sắp xếp, bố trí sử dụng các loại đất. Quy hoạch sử dụng đất đai thường được tiến hành theo từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm, tuỳ theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn, từng thời kỳ của từng vùng lãnh thổ.

Quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như của vùng, địa phương. Đây là một quy hoạch tổng thể bởi vì mọi quy hoạch khác như quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các ngành nghề, các vùng kinh tế, quy hoạch phát triển vùng… đều phải dựa trên sự bố trí sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất đai làm căn cứ.

Quy hoạch sử dụng đất đai là căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở đó để thực hiện và vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của vùng hay địa phương.

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất như thế nào?

Đồng thời nó cũng là chỗ dựa để thực hiện việc quan lý Nhà nước trên địa bàn quy hoạch (hay của cả nước, của vùng tuỳ theo phạm vi quy hoạch). Công tác quy hoạch sẽ hạn chế được tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, gây nên những hậu quả lãng phí về sức người sức của. Việc quy hoạch tạo ra sự ổn định về mặt pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, đầu tư phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phân bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Quy hoạch sử dụng đất đai tạo nhiều điều kiện xác lập cơ chế điều tiết một cách chủ động việc phân bổ quỹ đất đai cho các mục đích sử dụng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Ngoài ra đây còn là công cụ hữu hiệu giúp cho Nhà nước nắm chắc quỹ đất đai và xây dựng chính sách sử dụng đất đai đồng bộ có hiêụ quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quan lý đất đai, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai tuỳ tiện, hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lẫn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

 

Hiện nay chúng tôi đang phát triển Website Senvangdata là cổng thông tin minh bạch hóa thị trường bất động sản với hơn 10,000 đầu dữ liệu báo cáo, phân tích, tài liệu đánh giá được cập nhật thường xuyên đa dạng cho mọi nhà đầu tư trên thị trường. Các liên kết trang của chúng tôi bao gồm:

 

Trang báo cáo thị trường bất động sản toàn quốc:

https://senvangdata.com/reports

Trang Blog bài viết phân tích bất động sản: 

https://senvangdata.com.vn/

Trang khóa học về nghiên cứu đầu tư, phát triển dự án bất động sản:

https://senvangacademy.com/khoa-hoc/

Trang tài liệu kinh tế xã hội liên quan:

https://senvangacademy.com/collections/tai-lieu/

Nguồn: Sen Vàng Group – Tổng hợp: Thương Trần

Thông tin liên hệ: 

Website: https://senvanggroup.com/

Hotline: 0948.48.48.59