Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 nạn nhân tử vong đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cháy nổ tại các nhà chung cư cao tầng và việc mua bảo hiểm chung cư đang trở thành vấn đề nóng.

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, từ 15/4/2018 tất cả nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Nội dung nghị định quy định về bảo hiểm cháy nổ

Theo Nghị định này, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ. 

 

 

Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. Đây sẽ là những đối tượng được doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do xảy ra cháy, nổ.

Nghị định cũng nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy…

 

Chủ đầu tư hay người mua nhà phải mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

 

 

Theo Luật sư Phạm Ngọc Minh: Nhà chung cư là một trong những đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trước đó, pháp luật đã quy định: Người mua nhà (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân) phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tuy nhiên, cũng theo luật sư Minh, trong trường hợp chủ đầu tư chung cư là người đại diện thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ tại chung cư thuộc về chủ đầu tư và người mua nhà có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trường hợp, không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Không mua bảo hiểm cháy nổ tại chung cư bị xử phạt như thế nào?

Theo Luật sư Phạm Ngọc Minh, điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/06/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy nêu rõ, nếu cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định thì sẽ bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 

 

Luật sư Phạm Ngọc Minh phân tích thêm: “Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định cụ thể mức phí mua bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà chung cư như sau: Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0,05%/năm; nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) là 0,1%/năm. Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với nhà chung cư như vậy là quá cao. Ví dụ: Một căn hộ không có hệ thống chữa cháy, giá trị căn
hộ 1 tỷ đồng thì phải đóng phí bảo hiểm là 1 triệu đồng/năm