TOP 5 lưu ý trong quá triển quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng và đòi hỏi sự chú ý và kỷ luật cao. Việc triển khai một dự án xây dựng bất động sản thành công không chỉ đảm bảo sự hoàn thành đúng tiến độ, mà còn cần đảm bảo chất lượng công trình và tiết kiệm nguồn lực. 

Trên cơ sở đó, trong bài viết này, hãy cùng Sen Vàng Group tìm hiểu về “TOP 5 lưu ý trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản” nhằm giúp các  chủ đầu tư và nhà quản lý dự án nắm vững những yếu tố cơ bản để đạt được thành công trong lĩnh vực này.

Phác họa một bản kế hoạch tổng thể về dự án

Trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản, việc phác họa một bản kế hoạch tổng thể cho dự án là một bước quan trọng để đảm bảo sự thành công. Bản kế hoạch này cần được xây dựng một cách chi tiết và rõ ràng, nhằm chỉ ra rõ những đối tượng và thành phần nào sẽ tham gia vào dự án. Trong đó, người chủ đầu tư đóng vai trò then chốt và có trách nhiệm quan trọng trong việc thuê và quản lý các đối tác tham gia khác trong quá trình xây dựng. Các đối tác này có thể bao gồm những thầu chính, thầu phụ, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và các bên liên quan khác.

Bên cạnh việc chỉ ra những đối tượng tham gia, bản kế hoạch tổng thể cũng cần xác định rõ những nhiệm vụ chính và nhiệm vụ chung cần được thực hiện trong quá trình tiến hành dự án. Điều này giúp tạo ra một định hướng rõ ràng và cụ thể, từ đó các bước tiếp theo có thể được đề ra một cách chính xác và hiệu quả. 

Một bản kế hoạch tổng thể cũng phải bao gồm lịch trình chi tiết, bao gồm các bước và giai đoạn tiến hành dự án, từ khâu lập kế hoạch ban đầu cho đến hoàn thành dự án. Ngoài ra, nó cũng cần xác định các phạm vi công việc, nguồn lực cần sử dụng, và các chỉ tiêu đo lường hiệu suất và chất lượng công trình. Do đó, bản kế hoạch tổng thể đóng vai trò quan trọng và là chìa khóa then chốt trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc phác họa bản kế hoạch tổng thể là sự tương tác và phối hợp giữa các đối tượng tham gia. Điều này bao gồm việc thiết lập cơ chế liên lạc và giao tiếp hiệu quả giữa các bên liên quan, nhằm đảm bảo thông tin được truyền đạt một cách chính xác và kịp thời. Sự tương tác và phối hợp tốt giữa các đối tượng tham gia sẽ giúp đảm bảo sự hài hòa và hiệu quả trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài ra, trong quá trình phác thảo bản kế hoạch tổng thể, cần xem xét và đánh giá các yếu tố rủi ro tiềm ẩn và phát triển các biện pháp phòng ngừa. Bằng cách xác định các rủi ro có thể xảy ra và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của rủi ro đến dự án và tăng khả năng ứng phó khi xảy ra vấn đề.

Tạo lập một kế hoạch tài chính phù hợp

Để tạo lập một kế hoạch tài chính phù hợp cho dự án đầu tư xây dựng bất động sản, sự chi tiết và tính toán cẩn thận là yếu tố quan trọng. Chủ đầu tư cần bắt đầu bằng việc xác định các hạng mục chi phí chính và đặt mục tiêu về nguồn vốn.

Trước tiên, cần xác định các khoản đầu tư ban đầu, bao gồm chi phí mua đất, công nghệ xây dựng, vật liệu, thiết bị và lao động. Điều này sẽ giúp các nhà xây dựng BĐS đưa ra một ước tính sơ bộ về số tiền cần để khởi động dự án. Bên cạnh đó, cần xem xét cẩn thận các khoản chi phí khác như chi phí thiết kế, phê duyệt, giấy phép, bảo trì và quản lý dự án.

Sau khi xác định được các khoản đầu tư ban đầu, chủ đầu tư cần lập một kế hoạch tài chính chi tiết cho các giai đoạn tiếp theo của dự án. Điều này bao gồm dự tính chi phí thi công, mua sắm vật liệu, chi phí quản lý và giám sát, cũng như các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, khi lập kế hoạch tài chính, luôn cần phải có sự dự trù và phòng tránh cho các rủi ro và biến động có thể xảy ra. Điều này có thể bao gồm dự trù một mức lợi nhuận dự phóng thấp hơn, tạo ra một quỹ dự trữ để đối phó với những chi phí không mong đợi, và xác định các biện pháp kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực.

Trong quá trình thực hiện dự án, việc theo dõi tài chính và báo cáo định kỳ là cần thiết để đánh giá hiệu quả và tiến độ tài chính của dự án. Bạn cần xem xét các chỉ số tài chính như tỷ suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất sinh lời ròng và tỷ lệ hồi vốn để đảm bảo sự bền vững và thành công của dự án.

Lập kế hoạch chi tiết và quản lý từng nhiệm vụ cụ thể

Trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản, việc lập kế hoạch chi tiết và quản lý từng nhiệm vụ cụ thể được xem là vai trò cốt lõi và quyết định đến sự thành công và hiệu quả của dự án. Đầu tiên, CĐT cần liệt kê và xác định những nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, như quản lý tiến độ, quản lý tài chính, quản lý chất lượng và quản lý rủi ro.

Quản lý nguồn lực là một khía cạnh quan trọng trong dự án xây dựng bất động sản. Nhà xây dựng BĐS cần lập kế hoạch và kiểm soát nguồn vốn, nhân lực, vật liệu và thiết bị một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng đúng mục đích, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ thi công dự án. Quản lý nguồn lực cũng bao gồm việc đảm bảo tính khả dụng của nguồn lực và xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn lực một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quản lý chất lượng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình xây dựng bất động sản. Bạn cần thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng và đảm bảo rằng công trình được xây dựng theo các tiêu chuẩn này. Việc kiểm soát chất lượng bao gồm việc theo dõi quá trình thi công, kiểm tra và kiểm định các thành phần công trình, đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật và các quy chuẩn chất lượng. Ngoài ra, việc đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ thi công và quản lý cũng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng của dự án.

Ngoài ra, quản lý rủi ro cũng là một khía cạnh quan trọng trong quá trình quản lý dự án. Bạn cần xác định và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, và lập kế hoạch để giảm thiểu tác động của chúng. Việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị kế hoạch dự phòng và theo dõi chặt chẽ các chỉ số quan trọng là cách tốt nhất để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Cập nhật thông tin giữa các bên tham gia dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, việc cập nhật thông tin giữa các bên tham gia là rất quan trọng để đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả của dự án. CĐT cần thiết lập và duy trì các kênh liên lạc chủ động với các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, các tư vấn viên và nhân viên quản lý dự án.

Trong việc liên lạc và cập nhật thông tin, các nhà quản lý dự án có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Đầu tiên, CĐT nên lên kế hoạch các cuộc họp định kỳ để trao đổi thông tin với các bên tham gia. Các cuộc họp này có thể được tổ chức trực tiếp tại văn phòng hoặc qua các cuộc họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian và giao tiếp hiệu quả.

Ngoài ra, việc thường xuyên thăm công trường là một phương pháp quan trọng để cập nhật thông tin trực tiếp về tiến độ và tình hình thi công. Bằng cách kiểm tra công trình, bạn có thể xác minh việc thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ thông tin cũng là một công cụ hữu ích trong việc cập nhật thông tin. Công nghệ hiện đại có thể tạo các hệ thống thông tin dự án để chia sẻ tài liệu, thông báo và bản cập nhật với các bên tham gia. Email, tin nhắn, điện thoại và các ứng dụng truyền thông cũng là những phương tiện hữu ích để duy trì liên lạc và trao đổi thông tin nhanh chóng.

Quản lý tiến độ dự án đầu tư

Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng là một trong những yếu tố không thể thiếu để đảm bảo sự thành công của dự án. Để quản lý tiến độ hiệu quả, CĐT cần xác định và thiết lập quy trình theo dõi và đánh giá tiến độ dự án.

Trước hết, CĐT cần lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho dự án. Kế hoạch này phải bao gồm các công việc cần thực hiện, thời gian dự kiến cho mỗi công việc và các phụ thuộc giữa các công việc.

Sau khi đã thiết lập kế hoạch tiến độ, CĐT cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch. Theo dõi tiến độ có thể bao gồm việc ghi nhận tiến độ thực hiện các công việc, kiểm tra tiến độ đạt được và xác định các vấn đề hoặc trở ngại gây trễ hạn. Điều này giúp các dự án xây dựng BĐS nhận biết được sớm các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, việc duy trì một hệ thống báo cáo tiến độ định kỳ là cần thiết. Báo cáo này có thể bao gồm báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng hoặc theo yêu cầu. Thông qua báo cáo tiến độ, các bên liên quan có thể cập nhật thông tin về tiến trình dự án và đưa ra quyết định hoặc hỗ trợ khi cần thiết.

 

    Trên đây là những thông tin tổng quan về “TOP 5 lưu ý trong quá triển quản lý dự án đầu tư xây dựng bất động sản” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có cái nhìn tổng quan về những khóa học mà chuyên viên phát triển dự án bất động sản cần trang bị. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web https://senvangdata.com.vn/.