UBND các phường tại quận Tây Hồ

Quận Tây Hồ bao gồm 8 phường là Yên Phụ, Thụy Khuê, Bưởi, Quảng An, Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La.

1. Phường Yên Phụ: Số 15 phố An Dương

2. Phường Thụy Khuê: Số 236 phố Thuỵ Khuê

3. Phường Bưởi: Số 10A phố Võng Thị

4. Phường Quảng An: Số 8 ngõ 31 Đường Xuân Diệu

5. Phường Tứ Liên: Số 30 ngõ 124 Đường Âu Cơ

6. Phường Nhật Tân: Số 362 Đường Âu Cơ

7. Phường Phú Thượng: Số 148 phố Phú Gia, Đường An Dương Vương

8. Phường Xuân La: Số 32 Đường  Xuân La

Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ