Thị trường Bất động sản 2023, Dự báo xu hướng 2024-2030