Đường Phạm Văn Đồng chính thức thông xe, BĐS Tây Hồ Tây tăng giá trị không ngừng

Đường Phạm Văn Đồng chính thức thông xe, BĐS Tây Hồ Tây tăng giá trị không ngừng