Khu đất nằm trong diện quy hoạch đất cây xanh đô thị trên bản đồ quy hoạch.

Khu đất nằm trong diện quy hoạch đất cây xanh đô thị trên bản đồ quy hoạch.