Mặt trước (phía Nam) khu nhà tập thể nhìn ra phố Thụy Khuê, nằm giữa tòa nhà Trung tâm Phụ nữ & Phát triển và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Mặt trước (phía Nam) khu nhà tập thể nhìn ra phố Thụy Khuê, nằm giữa tòa nhà Trung tâm Phụ nữ & Phát triển và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.