Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị sáng ngày 17_2