Lùm xùm tại dự án Sunshine City, chủ đầu tư nói gì?