Khẩn trương thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước hồ Tây