03 khó khăn nhất trong quá trình phát triển dự án dành cho CĐT