Video dành cho Chủ đầu tư trong nước

Videos for Foreign Investors

Kinh tế đêm và ứng dụng triển khai dự án bất động sản đô thị

 

Tiêu chí xếp hạng khách sạn & phân hạng nhà chung cư tại Việt Nam

Cách đặt tên thương hiệu dự án

Xây dựng chính sách bán hàng dự án bất động sản

https://www.youtube.com/watch?v=-E0fteG2lUM&t=770s

R&D thị trường Bất động sản

R&D sản phẩm dự án bất động sản

https://www.youtube.com/watch?v=gFrE03kL-aM&t=597s

R&D Chiến lược kinh doanh dự án bất động sản

https://www.youtube.com/watch?v=3QSf4sKYyfw&t=160s

Tổng quan Tài chính cá nhân

  1. Phần 1: Tư duy tài chính bản năng.
  2. Phần 2: Làm gì để thay đổi tư duy tài chính?
  3. Phần 3: Học tài chính cá nhân, học cái gì?
  4. Phần 4: Bản đồ tư duy tài chính.
  5. Phần 5: Tư duy tài chính Thịnh vượng.
TÀI CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN MỌI NGÓC NGÁCH CỦA CUỘC SỐNG

Hãy hiểu biết kiến thức tài chính để thiết kế đời sống Bình An

SEN VÀNG GROUP TỰ HÀO LÀ ĐỐI TÁC VỚI
.
.
.
.