Triển khai sự kiện Marketing và Tư vấn Giải thưởng – Công trình xanh