Dự án Công trình văn phòng tại 29 Liễu Giai (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 246 triệu USD

Dự án Công trình văn phòng tại 29 Liễu Giai (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 246 triệu USD