Hà Nội: Cho thuê nhà, căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế

Hà Nội: Cho thuê nhà, căn hộ chung cư sẽ phải nộp thuế