Thấu hiểu mong muốn, nhu cầu và các vấn đề chủ đầu tư hay gặp khi phát triển dự án