Đơn vị có hơn 13 năm kinh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tư vấn phát triển bền vững các dự án bất động sản