Chiến lược giải thưởng – Thương hiệu vươn tầm quốc tế